Maskinkontakt
Bio-Circle

Systemet för naturlig och biologisk avfettning. Tel 031 – 10 60 73 www.bio-circle.se

Teijo industritvättmaskiner

Mindre tvättmaskiner i standardutförande till specialanpassade anläggningar. Tel 054 – 69 19 90 www.teijo.se