Maskinkontakt
Teijo industritvättmaskiner

Mindre tvättmaskiner i standardutförande till specialanpassade anläggningar. Tel 054 – 69 19 90 www.teijo.se