Maskinkontakt är sedan 1965 tidningen för entreprenad- och krossbranschen.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

GDPR, som står för General Data Protection Regulation, har instiftats för att stärka
skyddet för privatpersoner gällande de personuppgifter vi lämnar ifrån oss.

För dig som läser våra tidningar samt nyhetsbrev skickade via e-post finns enbart din
e-postadress som underlag. Den ligger på en server hos tjänsten Get a Newsletter.
E-postadressen är inte kopplad till någon övrig information om din person eller
ditt företag.

Vi skickar endast ut mail med relevant information med möjlighet att avregistrera sig.
Det finns en avregistreringslänk längst ned i varje utskick. Inaktivering av din e-postadress
för aktuell lista sker automatiskt i samma stund du avregistrerar dig.
Inaktuell persondata raderas löpande.

Övriga personuppgifter i vårt affärssystem lagras i enlighet med bokföringslagen i minst 7 år
Våra personuppgifter har samlats in vid prenumerationsbeställning, säljsamtal, offerter,
kundbesök och mässor. Vi har även införskaffat adresser från externa leverantörer.

Kunder och leverantörer kan när som helst begära utdrag ur registret.
De kan även begära korrigering eller radering av sina personuppgifter.


Dataskyddsombud

Verko Maskinkontakt AB
Björn Johansson

bj@verko.se
Tel 0705-937710