Maskinkontakt är sedan 1965 tidningen för entreprenad- och krossbranschen.

Om Maskinkontakt


Maskinkontakt har funnits sedan 1965 och är välkänd i branschen. Här finner du nya och begagnade entreprenadmaskiner, maskiner och utrustning för kross och återvinning, skogsmaskiner, reservdelar,
kranar, liftar, byggmaskiner och byggmaterial, containrar, lastbilar m.m.


Maskinkontakt kommer ut en gång i månaden.
Den är indelad i ​grupper:
• ​Entreprenad
• Grus, Demolering, Återvinning/Utrustning
• Grus, Demolering, Återvinning/Arbeten utföres
• Skog/MiljöReservdelar
• Underhåll, Reparationer
• Lyft- och byggsektorn
• Transportteknik och påbyggnader, begagnade lastbilar, containrar m.m

Schaktmassor

Under året fokuserar vi på olika teman:
Renhållning och Park- och Grönytor på våren,
Kross, demolering och återvinning på hösten och 
Snöröjning på vintern. Dessutom ger vi ut nummer i anslutning till stora branschmässor.
Läs mer i utgivningsplanen.

För ytterligare information om Tema- eller Mässnummer, annonsbokning, nyhetsbrev etc,
kontakta David Johansson, david@maskinkontakt.se eller telefon 076-205 81 50.

Temanummer:

TemaNummerUtgivning
Renhållning222 feb 2022
Park- och grönytor322 mars 2022
Kross, demolering, återvinning830 aug. 2022
Snöröjning1025 okt. 2022