Maskinkontakt

Mindre tvättmaskiner i standardutförande till specialanpassade anläggningar.

Tel 054 – 69 19 90

www.teijo.se