Maskinkontakt

Swerock bygger toppmodern moräntvätt


2023-11-27


Swerock har byggt en toppmodern cirka 400 kvadratmeter stor moräntvätt i skånska Blentarp. Tack vare anläggningen blir bolaget självförsörjande på högkvalitativ betongsand till två av Swerocks närliggande betongfabriker.Läs mer