Maskinkontakt

Svevia gör industrimark till bostadsmark


2023-09-27

Det gamla industriområdet Librobäcken i Uppsala håller på att byta skepnad när nya bostadsområden breder ut sig och tar form.

På en tomt som historiskt fungerat som lertag för tegeltillverkning och som sedan blev en soptipp utför Svevia grundläggning, schaktsanering och vattenrening.


Läs mer