Maskinkontakt

Svevia bekämpar lupiner i Blekinge


2023-07-05

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia under de närmaste tre åren bekämpa lupiner på utpekade vägsträckor i västra Blekinge.

Arbetet utförs inom ramen för ett pilotprojekt med amibitionen att begränsa spridningen.Läs mer