Maskinkontakt
STARK satsar för att bli ännu starkare i framtiden

Stark satsar för framtiden


2023-10-31

Går från orderdriven till lagerdriven produktion.

STARK har utformat en ny strategi vilket innebär att utrustning från STARK kan tillverkas snabbare, effektivare och mer flexibelt och lagerdrivet.


Läs mer