Maskinkontakt

Spräckning i stället för sprängning


2023-07-06

AMAS metod för att spräcka berg istället för att spränga skapar minimala vibrationer. Det ger ett säkrare alternativ som inte skadar känslig intilliggande miljö.

AMAS visade metoden när de ställde ut på borr- och sprängmässan i maj tillsammans med Power Tools.


Läs mer