Maskinkontakt

Skogsstyrelsens rapport om skogens hälsa


2023-11-24


Nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av en eller flera skador samtidigt, så kallad multiskadad skog. Under tre år har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbolag, forskning och intresseorganisationer gått samman för att vända utvecklingen.

Dessutom påverkar fortfarande torkan sommaren 2018 skogen. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen gjort.


Läs mer