Maskinkontakt
Fosforåtervinning

Riksdagspolitikerna vill kräva fosforåtervinning


2023-03-24


Två av tre riksdagsledamöter vill införa krav på att en viss andel av den fosfor som finns i avloppsslam ska återvinnas, redan under den pågående mandatperioden. Avloppsslam innehåller stora mängder fosfor, ett oersättligt näringsämne i jordbruket. Europa har i stort sett ingen egen produktion av fosfor och är beroende import, bland annat från Marocko och Ryssland.


Läs mer