Maskinkontakt

Råvarubrist kräver användning av blånat virke


2023-07-06

Risk för brist på skogsråvara kräver mer effektiv användning av barkborreangripet, s.k blånat virke. Detta virke kan användas i byggen som inte utsätts för vatten.

Sommaren kan bli torr och varm, vilket kan få konsekvenser för tillgången på sågade trävaror. Bristen kan uppstå redan under hösten, skriver Skogsindustrierna i sin nya rapport. ”Så går det för skogsindustrin”.


Läs mer