Maskinkontakt

OilQuick lanserar nytt helautomatiskt snabbfäste


2023-05-17

OQC är ett snabbfästessystem för pendelupphängda redskap avsett för framförallt materialhanteringsmaskiner och lastkranar.
Systemet består i huvudsak av en robust rotor som fästs ovanför det helhydrauliska, snabbfästet och möjliggör obegränsad 360 graders rotation. Enheten monteras på materialhanterarens sticka.


Läs mer