Maskinkontakt

Nya bestämmelser för avfallsbilar


2023-04-20


Europa har nyligen infört nya bestämmelser för avfallsbilar, vilket ställer striktare krav på fordonets arbetsbelysning. Men vad innebär det och vart kan kunder vända sig för belysning som uppfyller kraven?


Läs mer