Maskinkontakt

Megakran hyrdes in för att fixa välta broelement


2023-11-24

Randklevsbron söder om Ringebu i Norge drabbades av omfattande skador under extremvädret ”Hans”. De stora vattenmängderna i Gudbrandsdalslången gjorde att ett av brofundamenten välte och två broelement hamnade i älven.

Att få upp dem på land för reparation var inget lätt jobb eftersom vart och ett vägde 270 ton.
En inhyrd kran från danska BMS Heavy Cranes klarade uppgiften.


Läs mer