Maskinkontakt

Megakran hyrdes in för att fixa välta broelement

Läs hela artikeln här