Maskinkontakt

Mählers lanserar DPF fjällplog


2023-10-31

Det är en diagonalplog byggd för de mer krävande miljöerna, där stora snömängder i kombination med kuperad terräng förekommer.

Den nya plogen har testats i flera olika miljöer, allt från lägre fjällterräng i Jämtland ända upp till Alta i Nordnorge.


Läs mer