Maskinkontakt

Lyftredskapens ”superkraft”


2023-02-27


CERTEX utför linröntgen med unik teknik som detekterar trådbrott, korrosion och slitage på stållinans insida och utsida. Det görs utan att demontering är nödvändig.Läs mer