Maskinkontakt

Grus, Makadam, Matjord och mobil bergskrossning i Växjö. Vi utför det mesta inom mark- och anläggningsjobb. Eget krosseri.

Tel 0470-77 30 81, 0470-77 30 40


petterssonsgrusochakeri