Maskinkontakt

Kraftiga prishöjningar på biobränslen


2023-09-01

Omställning från fossila bränslen i Europa, Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina, den svaga kronkursen och den svaga byggindustrin är faktorer som påverkar Hässleholm Miljö.

Alla dessa händelser är nämligen händelser som påverkar priset på biobränslen…Läs mer