Maskinkontakt


2024-02-01


Bröderna Johanssons Karosserifabrik i Skurup är ett företag som värderar tradition samtidigt som man förespråkar innovation.

Man levererar cirka 80–100 lastbilar per år och har oftast cirka 6-8 fordon ”på G” i verkstaden. Kundkretsen sträcker sig över ett brett spektrum både vad gäller geografi och bransch.


Läs mer