Maskinkontakt


2024-02-01


Geomatikk, som idag hanterar ledningsanvisningsärenden för många av Sveriges rikstäckande och lokala nätägare, fortsätter att utveckla sin Kundportal för att öka säkerheten och effektiviteten i hanteringen av ledningsanvisningsärenden.

En nyhet är tex att frågeställaren kan beställa expressutsättning.


Läs mer