Maskinkontakt

Genombrott för Intermercato inom stålindustrin


2023-07-06

Intermercato levererar sex stycken 50-tons vågar till latinamerikansk stålkoncern.

Företaget har länge sökt efter ett sätt kunna kontrollera vikten på det skrot som matas in i smältverket. Hittills har man inte kunnat verifiera vikten på det skrot som matas och matcha det mot den mängd stål som produceras.


Läs mer