Maskinkontakt

Fortsatt ökat behov av ballast i Sverige


2023-05-22

Tillgång till ballast av rätt kvalitet är en förutsättning för att samhället skall fungera.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har publicerat en rapport som visar att samhällets behov av ballast, det vill säga grus, sand och krossberg ökar. Det speglas av stigande produktionssiffror för dessa råvaror.


Läs mer