Maskinkontakt

Enskilda åtgärder i skogen ökar kolsänkan


2023-09-01

Med åtgärder i skogen går det att öka kolsänkan med mellan 2 och 10 miljoner ton koldioxid per år.

Det visar en analys som Skogsstyrelsen gjort över hur enskilda åtgärder påverkar nettoupptaget i skogen. Några exempel är minskad avverkning, höjd lägsta tillåtna ålder för avverkning, minskade betesskador från älg och ökad kvävegödsling.

Bilden visar ungskog som är hårt betad av vilt.


Läs mer