Maskinkontakt


2024-02-01


I det senaste avsnittet av ”En riktigt sopig podd” tas det aktuella ämnet avfallsbrottslighet upp.

Det i media uppmärksammade Think Pink-fallet, det största miljöbrottet i Sveriges historia har kastat ljus på något som inte bara riskerar att orsaka fara för miljö och hälsa utan också slå undan benen på seriösa aktörer.


Läs mer