Maskinkontakt
Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier

En blandning av träd renar stadsluften bäst


2023-03-24


Jenny Klingberg är ny föreståndare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier. Centrumet bygger på ett samarbete mellan arton partners, och har presenterat en ny studie om vilka träd som renar luften mest effektivt.


Jenny och forskare från Göteborgs Universistet har samlat in blad och barr från elva olika träd och sedan analyserat vilka ämnen som fångats upp.


Läs mer