Maskinkontakt

Digital väckarklocka under Feskekörka


2023-02-01


Feskekörka, en av Göteborgs mest kända landmärken, genomgår just nu en genomgripande upprustning.


Norconsult har installerat ett digitalt mätsystem som kontrollerar markens stabilitet under ombyggnationen.


Läs mer