Maskinkontakt

Ny värmekabel för is- och snösmältning kan läggas i asfalt


2023-10-31

WinterGard är en värmekabel för mindre parkeringsplatser, ramper, lastkajer, upp/nerfarter, nödutgångar och gångbanor. För ytor av asfalt, betong och sandbädd.

Markytan hålls fri från is och snö och minskar därmed risken för både personskador och fordonsolyckor.


Läs mer