Maskinkontakt

FLÄKTAR
Försäljningsbolag med ett flertal agenturer för främst tyska maskintillverkare inom området Klimat och Lyft.

Tel 031-41 30 70


www.bvm.se