Maskinkontakt

Berguvarna i Svevias täkt har fått ungar


2023-06-15

I en av Svevias bergtäkt har det sedan några år tillbaka häckat ett berguvspar och i år har det återigen blivit ungar.
Svevias arbete i täkten anpassas för att det inte ska störa berguvsfamiljen som i år valt att häcka i en av de holkar som Svevia satt upp åt dem.

Andra exempel på åtgärder som Svevia tillämpar i täkter för att värna den biologiska mångfald är: skapa naturliga miljöer för bin, grod- och kräldjur, plantera kvävereducerande växter i dammar, så ängsblommor på bullervallar, utför försök att återetablera renlav.


Läs mer