Maskinkontakt

Altaskiffer – tunn men klarar hög belastning


2023-06-15

Zurface presenterar Altaskiffer som enligt uppgift har 2-4 gånger högre böjhållfasthet än granit. Altaskiffer rekommenderas av Byggvarubedkömning, baserat på bland annat produktens livscykel och materialets innehåll.Läs mer