Maskinkontakt
AK Väg & Parkmaskiner

Avancerad utrustning för väg- park och grönyta. Plogar från SKAALA och TOP, Borstar, spridare och plogar från Serco m.m
Petuel Ankarhorn 0709 - 99 53 45 | Andreas Källström 0727 - 38 07 90