Maskinkontakt

Thomas Betong introducerar metod för renare luft


2023-12-146700 människor dör varje år i Sverige på grund av luftföroreningar. Den största källan till föroreningarna är avgaser från biltrafik.

Thomas Betong har introducerat innovationen NOxOFF som reducerar de farliga kväveföroreningarna. Innovationen används i ett projekt i Stenungsund.

Läs mer