Maskinkontakt

Plogar, borstar, spridare, väghyvlar m.m. ALLT för vägunderhåll - i finsk toppkvalitet.
STARK - STARKARE - STARKAST!
Lametal OY