Maskinkontakt

Renovering av drivlinor på tunga fordon från Volvo och Scania.
Försäljning av lastbilsreservdelar.

Tel 0492 – 130 42

www.nhparts.se