Maskinkontakt

Berg- och gruskrossning med mobila och transportabla verk.
Egna täkter i Binböle, Kallsta, Torsboda och Lagmansören.

Tel 0611-214 40


www.frolenkross.se