Maskinkontakt


Helhetsleverantör av Lastväxlarflak, Container,
Behållare för återvinning och entreprenad.
Kundanpassningar är en del av vår vardag.

Tel 031 303 69 99

www.flakab.se