Maskinkontakt

Återförsäljare för Järnhästen för transport
i terräng och på väg, Minigrävare,
Muddringsutrustning, Vassklippare m.m


0702-61 21 27

www.bohena.se