Maskinkontakt

Berglöfslådan® 70 år


2023-12-14


1953 föddes Berglöfslådan® – en karaktäristisk plåtcontainer för smart materialhantering, i Kopparberg. Upphovsmannen Gösta Berglöf ville skapa en standardiserad lösning för att hantering av tunga transporter till och från verkstäder, industrier och järnbruk.

Lådan lever kvar och säljs idag av Movetech.Läs mer