Maskinkontakt
zero emission maskiner i Barcelona

zero emission för hållbara lösningar i Barcelona


2022-11-18


Arbetet med att lägga ner nya vattenledningar i Barcelonas centrum kunde utföras utan direkta avgasutsläpp och till synnerligen låg bullernivå med Wacker Neusons lösningar för zero emission. Elmaskinerna laddades med hjälp av Wacker Neusons laddningslåda, en mobil laddstation.Läs mer