Maskinkontakt
Veidekkes nya bolag för cirkulära lösnignar

Veidekke etablerar företag för cirkulära lösningar


2022-09-30


Veidekke Sirkulær AS har startats för att hantera cirkulära projekt och initiera nya klimatlösningar i bygg och anläggningsbranschen. Först ut är ett pilotprojekt på Ulven i Oslo, där man för första gången i Norge, till 100 %
ersatt naturliga stenmassor med krossbetong.
Betongtekniker Alf Egil Mathisen kollar betongkvaliteten.


Läs mer>>