Maskinkontakt är sedan 1965 tidningen för entreprenad- och krossbranschen.

Underhåll – Reparationer – Renoveringar

Telefon: 0504-109 87

www.timab.se