Maskinkontakt

Swerock först med eldrivna betonpumpar


2022-06-13

Swerock investerar i 12 stycken eldrivna betongpumpar och blir därmed först i världen. Två av maskinerna kommer användas i Finland och resterande sprids runt om i Sverige.

”Vi utvecklar ständigt nya lösningar för att producera och leverera betong med minskad klimatpåverkan”, säger Mats Norberg, vd på Swerock Norden.

Hybridpumparna varierar i storlek där den minsta är 20 meter och den största är 47 meter.Läs hela artikeln