Maskinkontakt

Velog Gångkratta är ett redskap speciellt framtaget för underhåll av grusbelagda vägar, gångar vid kyrkor, parker, golfbanor, idrottsplatser mm

Tel 070-673 16 03


www.wmaskin.nu