Maskinkontakt

Sweco får uppdrag inom cirkulär masshantering


2022-06-13

Masshantering står för en stor del av både kostnader och växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt. Genom att samordna masshantering med andra pågående projekt i samma region kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent. Arkitektur- och teknikkonsulten Sweco får i uppdrag att utforska arbetssätt och metoder för cirkulär masshantering i Stockholm, Södermanland och Östergötland.


Läs hela artikeln