Maskinkontakt

Stabtech har lösning för sättningsskador


2022-10-20


Sprickor i väggar och golv är ofta tecken på att huset drabbats av en sättningsskada. Även fönster och dörrar som inte går att stänga hör till problem som är viktiga att uppmärksamma. Stabtech presenterar en lösning.


Läs mer