Maskinkontakt
Sortera förvärvar RGS Nordic

Sortera förvärvar RGS Nordic AB


2022-09-30


Sortera stärker sin ställning på marknaden för behandling av förorenad mark genom ett förvärvar av RGS Nordics svenska verksamhet. RGS Nordic AB har anläggningar för hantering av jordmassor och avfall i Malmö, Göteborg, Stockholm och Norrköping men bedriver också rening av mark och vatten direkt på plats.


Läs mer>>