Maskinkontakt

Recykling – vinst för både plånbok och miljö


2022-09-05


Schaktfritt ledningsbyggande den mest gynnsamma lösningen för miljö och omgivning, menar Styrud som ägnar sig åt just detta. Borrslammet som kommer ut måste tas om hand vilket vanligtvis görs genom att transportera det till en deponi.
Styrud har investerat i tre anläggningar för att i stället recykla slammet.Läs hela artikeln