Maskinkontakt

Optispray kan vara lösningen på katalysatorproblem


2022-06-13

Oplanerade stopp kostar tid och pengar. Men det finns en problemlösare för maskiner som drabbas av s.k kristallation – kakbildning i SCR-katalysatorn. Allt enligt Tommy Idh, platschef på Swecon i Södertälje som säger: ”Vi har testat Optispray på flera problemmaskiner under hela 2021. Det har funkat till 100 %”.

Med problemmaskiner menar man maskiner som körs på låga varv med lätt belastning och många start och stopp. På bilden ser vi en nöjd Optispraykund , Jonas Enqvist på Torparnas Entreprenad i Södertälje.


Läs hela artikeln