Maskinkontakt

OP-gruppen presenterar biobränsle-gengasanläggning


2022-04-25

OP-Gruppen erbjuder en lösning för egen produktion av värme och el från träråvara.

Med skenande energipriser drömmer kanske många om att kunna producera sin egen el och värme. OP Gruppen kan tillsammans med dotterbolaget OP Erjo nu erbjuda en innovativ produkt; LiPRO Biobränsle-gengasanläggning.


Läs hela artikeln